Φωτογραφικό Copyright

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2121/93 Ο νόμος 2121/93 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 25/τεύχος Α΄/4-3-93, ρητά κατοχυρώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογράφου τόσο μέσα από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 2 «Περί Αντικειμένου του Δικαιώματος», του άρθρου 3 «Περί Περιουσιακού…

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2121/93

Ο νόμος 2121/93 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 25/τεύχος Α΄/4-3-93, ρητά κατοχυρώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του φωτογράφου τόσο μέσα από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 2 «Περί Αντικειμένου του Δικαιώματος», του άρθρου 3 «Περί Περιουσιακού Δικαιώματος», του άρθρου 4 «Περί Ηθικού Δικαιώματος», αλλά και ειδικότερες διατάξεις, όπως…

Νόμιμη Χρήση Φωτογραφιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ● Για τις φωτογραφίες, όπως και για τα άλλα πνευματικά έργα του λόγου, της τέχνης ή της επιστήμης, υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyright). ● Τα δικαιώματα αυτά στην Ελλάδα ρυθμίζονται με το Νόμο 2121/93. ● Ο φωτογράφος, με βάση τον παραπάνω νόμο, αποκτά για τις φωτογραφίες του όλα τα δικαιώματα με τη…